Účetnictví

Aby zaměstnanec měl dle zákona o účetnictví nárok na výplatu cestovních náhrad při služební cestě, je třeba, aby při každé této cestě vyplnil cestovní příkaz. Je to jakýsi doklad o tom, kdy vyrazil, kam jel, za jakým účelem..a další údaje. Podmínkou pro to, aby cesta mohla být považována za služební cestu, je, aby trvala déle než 5 hodin.

Účetnictví

Kromě nákladů spojených s dopravou, a to ať již vlastním vozem či hromadnou dopravou, má zaměstnanec nárok i na stravné. Výše stravného závisí na délce cesty, tato délka je stanovena počtem hodin z tabulky. Je zde jisté rozpětí, kolik firma musí vyplácet minimálně, rovněž kolik může vyplatit maximálně. Bude-li se firma těmito pokyny řídit, bude její účetnictví jistě v pořádku.

Stravné

Firma se tedy může rozhodnout v rámci daných limitů, kolik bude zaměstnancům při služebních cestách vyplácet jako stravné. Firma se však musí rozhodnout a poté vyplácet náhradu vždy v této výši, jinak by účetnictvínebylo v té správné podobě.

Related articles