Nevěřte politikům, ani médiím

Každému soudnému člověku, který má alespoň minimální znalosti historie, geografie a celospolečenských souvislostí, je dnes naprosto jasné, že to, co slyší z úst politiků a také z médií, vlastněných nejvlivnějšími boháči světa, je všechno jiné, jenom ne pravdivý obraz světa kolem nás. I takzvaná veřejnoprávní média jsou pod tlakem těch nejvlivnějších a nejbohatších lidí světa, kteří manipulují neschopnými, či lépe řečeno, všehoschopnými politiky a ti pak využívají svého postavení k manipulaci a nátlaku na veřejnoprávní média. Pokud vyloučíme tedy všudypřítomnou přímou korupci pracovníků v médiích.

Věřte sami sobě a přírodě

Soudný člověk dnes může věřit jen sám sobě a přírodním jevům, které nelze člověkem manipulovat. V rámci naší zničené planety je to ale opravdu velmi obtížné. Jedinými nedotčenými přírodními jevy jsou postavení a pohyby vesmírných těles. Proto by se člověk prostřednictvím horoskopů na zítřek měl snažit ujasnit si svět kolem sebe a řídit podle toho i své konkrétní činy.

Related articles